id Startdatum Naam Info
39    15 september 2020
    Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten
  Intervisie
Intervisie Familiale Zaken door Wilfried Mestdagh
Intervisie met betrekking tot Familiale Zaken Thema open.
Prijs na KMO: €75.20
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
40    21 september 2020
    Geldenaaksebaan 176, 3001 Heverlee
  Intervisie
Intervisie Familiale Zaken door Werner Van Loo
Ouderbijdrage, vastgoed (zakelijk of particulier), groepsverzekeringen, beleggingen/spaargeld, schadeverzekeringen, inkomstenbelastingen, vennootschappen/zelfstandige activiteit,....
Prijs na KMO: €75.20
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
47    23 september 2020
    Praktijk IN HARMONIE, Overstraat 2, 3920 Diest
  Intervisie
Intervisie Familiale Zaken door Christel Lenaers
Intervisie met betrekking tot Familiale Zaken. Casestudie: bemiddelen EOT: belangen bij vereffening-verdeling
Prijs na KMO: €75.20
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
2    02 oktober 2020
    Houthalen
  Opleiding
Basisopleiding Bemiddelaar
Je hebt een grondige en kritische zelfreflectie van jezelf waardoor je je optimaal inzet als bemiddelaar. Je hebt je vaardigheden ontwikkeld in communicatie waardoor je conflicterende partijen tot een ...
Prijs na KMO: €1850.80
Accreditatie: FBC OVB BIV BIBF
View Calender
Add to Calender
Full information
12    03 oktober 2020
    Gent
  Opleiding
Basisopleiding Bemiddelaar
Je hebt een grondige en kritische zelfreflectie van jezelf waardoor je je optimaal inzet als bemiddelaar. Je hebt je vaardigheden ontwikkeld in communicatie waardoor je conflicterende partijen tot een ...
Prijs na KMO: €1850.80
Accreditatie: FBC OVB BIV BIBF
View Calender
Add to Calender
Full information
7    06 oktober 2020
    Gent
  Permanente Vorming
Conflictanalyse, diagnose en plan van aanpak
Onderzoeken van samenwerkingsproblemen in organisaties om de omvang en reikwijdte van conflicten te duiden en adequate conflicthanteringswegen te formuleren.
Prijs na KMO: €694.10
Accreditatie: FBC OVB
View Calender
Add to Calender
Full information
48    07 oktober 2020
    Praktijk IN HARMONIE, Overstraat 2, 3920 Diest
  Intervisie
Intervisie Familiale Zaken door Christel Lenaers
Intervisie met betrekking tot Familiale Zaken. Casestudie: bewaren van onafhankelijkheid / bewaken neutraliteit
Prijs na KMO: €75.20
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
45    19 oktober 2020
    Callensstraat 10; 2600 Berchem
  Intervisie
Intervisie Familiale Zaken door Katrien Sansen
Intervisie met betrekking tot Familiale Zaken. Algemeen en partnergeweld.
Prijs na KMO: €75.20
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
5    20 oktober 2020
    Antwerpen
  Permanente Vorming
Bemiddeling bij Vastgoedtransacties
Een verdieping van bemiddeling bij huur, koop en projectontwikkeling van vastgoedtransacties.
Prijs na KMO: €767.10
Accreditatie: FBC BIV
View Calender
Add to Calender
Full information
42    20 oktober 2020
    Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten
  Intervisie
Intervisie Familiale Zaken door Wilfried Mestdagh
Intervisie met betrekking tot Familiale Zaken Thema open.
Prijs na KMO: €75.20
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
49    21 oktober 2020
    Praktijk IN HARMONIE, Overstraat 2, 3920 Diest
  Intervisie
Intervisie Familiale Zaken door Christel Lenaers
Intervisie met betrekking tot Familiale Zaken. Casestudie naar eigen keuze deelnemers
Prijs na KMO: €75.20
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
3    23 oktober 2020
    Gent
  Permanente Vorming
Hoe maak ik een juridisch correcte EOT?
Homologeerbare EOT-overeenkomst opstellen zonder opmerkingen van de rechter.
Prijs na KMO: €618.90
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
34    26 oktober 2020
    Antwerpen
  Permanente Vorming
Bemiddeling in Appartementsgebouwen
Als vastgoedmakelaar, syndicus treed je op als tussenpersoon bij de verkoop, aankoop, verhuur, beheer of overdracht van onroerende residentiële en niet-residentiële goederen.
Prijs na KMO: €541.40
Accreditatie: FBC BIV
View Calender
Add to Calender
Full information
41    28 oktober 2020
    Geldenaaksebaan 176, 3001 Heverlee
  Intervisie
Intervisie Familiale Zaken door Werner Van Loo
Ouderbijdrage, vastgoed (zakelijk of particulier), groepsverzekeringen, beleggingen/spaargeld, schadeverzekeringen, inkomstenbelastingen, vennootschappen/zelfstandige activiteit,....
Prijs na KMO: €75.20
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
35    30 oktober 2020
    Houthalen
  Permanente Vorming
Van hulpvraag tot homologatie
Hoe ga je te werk als familiaal bemiddelaar van hulpvraag tot gehomologeerde overeenkomst.
Prijs na KMO: €618.90
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
46    18 november 2020
    Callensstraat 10; 2600 Berchem
  Intervisie
Intervisie Familiale Zaken door Katrien Sansen
Intervisie met betrekking tot Familiale Zaken. Algemeen en partnergeweld.
Prijs na KMO: €75.20
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
38    19 november 2020
    Houthalen
  Permanente Vorming
Verbindende communicatie in Familiale Bemiddeling
Verbindende communicatie maakt dat mensen opnieuw leren praten met én luisteren naar elkaar.
Prijs na KMO: €428.70
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
37    04 december 2020
    Houthalen
  Permanente Vorming
Co-bemiddeling
Co-bemiddeling is in meerdere bemiddelingscontexten aangewezen. Ontdek de sterktes en hoe je het maximale uit je co-bemiddeling kan halen.
Prijs na KMO: €657.30
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
14    22 januari 2021
    Gent
  Opleiding
Basisopleiding Bemiddelaar
Je hebt een grondige en kritische zelfreflectie van jezelf waardoor je je optimaal inzet als bemiddelaar. Je hebt je vaardigheden ontwikkeld in communicatie waardoor je conflicterende partijen tot een ...
Prijs na KMO: €1850.80
Accreditatie: FBC OVB BIV BIBF
View Calender
Add to Calender
Full information
11    29 januari 2021
    Houthalen
  Opleiding
Basisopleiding Bemiddelaar
Je hebt een grondige en kritische zelfreflectie van jezelf waardoor je je optimaal inzet als bemiddelaar. Je hebt je vaardigheden ontwikkeld in communicatie waardoor je conflicterende partijen tot een ...
Prijs na KMO: €1850.80
Accreditatie: FBC OVB BIV BIBF
View Calender
Add to Calender
Full information
51    29 januari 2021
    Vlaanderen
  Permanente Vorming
Mindfulness voor de Bemiddelaar
Het betreft een introductie van mindfulness in bemiddeling.
Prijs na KMO: €694.10
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
52    29 januari 2021
    Vlaanderen
  Permanente Vorming
Narratieve bemiddeling
In conflicten kan de bemiddelaar ertoe bijdragen dat de werkelijkheidsbeleving van partijen verandert of verschuift
Prijs na KMO: €431.60
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
53    29 januari 2021
    Vlaanderen
  Permanente Vorming
Begeleiden van intervisie voor bemiddelaars
Intervisie is gestructureerd collegiaal overleg met gelijkwaardige professionals.
Prijs na KMO: €431.60
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
54    29 januari 2021
    Vlaanderen
  Permanente Vorming
Omgaan met emoties en weerstanden
In iedere interactie kunnen emoties en weerstanden een rol spelen.
Prijs na KMO: €431.60
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
55    29 januari 2021
    Vlaanderen
  Permanente Vorming
Effectief Communiceren met NLP
Je krijgt een duidelijk antwoord op de vraag wat het effect van jouw communicatie is en hoe je helder en duidelijk kunt leren communiceren.
Prijs na KMO: €431.60
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
56    29 januari 2021
    Vlaanderen
  Permanente Vorming
Bemiddeling als creatief proces
Creativiteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het bemiddelingsproces.
Prijs na KMO: €431.60
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
57    29 januari 2021
    Vlaanderen
  Permanente Vorming
Provocatieve bemiddeling
Vanuit constructieve provocatie gebruik maken van de veerkracht en mensen in beweging brengen.
Prijs na KMO: €431.60
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
58    29 januari 2021
    Vlaanderen
  Permanente Vorming
Bemiddeling & Circulaire vraagtechnieken
De interviewer praat met de één over de ander, waar de ander bij is. Bemiddeling in een triadische relatie.
Prijs na KMO: €431.60
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
59    29 januari 2021
    Vlaanderen
  Permanente Vorming
Uit de wurggreep van de vertrouwensbreuk
Een gestructureerde, toekomstgerichte methode om de vertrouwenskwestie met de conflictpartners aan te pakken.
Prijs na KMO: €431.60
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
60    29 januari 2021
    Vlaanderen
  Permanente Vorming
Humor in professionele communicatie
Humor in een professionele communicatie. Wat mensen in beweging brengt.
Prijs na KMO: €694.10
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
61    29 januari 2021
    Vlaanderen
  Permanente Vorming
Macht en onmacht in bemiddeling
Regelmatig bestaan er machtsverschillen tussen partijen die betrokken zijn bij een bemiddeling.
Prijs na KMO: €431.60
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
62    29 januari 2021
    Vlaanderen
  Permanente Vorming
Metaforen in de bemiddeling
Een bijzondere, gecondenseerde verhaalvorm is de metafoor: door te vertellen over het andere, wordt het eigene in een ander licht geplaatst.
Prijs na KMO: €431.60
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
63    29 januari 2021
    Vlaanderen
  Permanente Vorming
Bemiddeling & algemene vraagtechnieken
Het is belangrijk inzicht te krijgen in het wereldbeeld dat het verhaal van betrokken partijen kleurt en hoe dit in contrast kan staan met je eigen ‘verhaal’
Prijs na KMO: €431.60
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
64    29 januari 2021
    Vlaanderen
  Permanente Vorming
Omgaan met cultuurverschillen in bemiddeling
Mensen verschillen- naast allerlei- overeenkomsten van elkaar; door individuele persoonlijke eigenschappen, maar ook door allerlei achtergronddimensies.
Prijs na KMO: €694.10
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
67    23 februari 2021
    Houthalen
  Permanente Vorming
Conflictanalyse, diagnose en plan van aanpak
Onderzoeken van samenwerkingsproblemen in organisaties om de omvang en reikwijdte van conflicten te duiden en adequate conflicthanteringswegen te formuleren.
Prijs na KMO: €694.10
Accreditatie: FBC OVB
View Calender
Add to Calender
Full information
32    23 februari 2021
    Leuven
  Permanente Vorming
Spreek de taal van je boekhouder
Een eigen zaak starten. Een praktische handleiding van de financiële kernbegrippen. Een begeleiding voor iedereen die een eigen zaak heeft.
Prijs na KMO: €428.60
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
19    12 maart 2021
    Gent
  Opleiding
Specialisatie Familiale Zaken
Je wordt vertrouwd gemaakt met de specifieke kenmerken van familiale bemiddeling, psychologische aspecten, gezinsdynamieken en juridische aspecten zoals huwelijksvermogenrecht, erfrecht, gerechtelijke ...
Prijs na KMO: €1654.50
Accreditatie: FBC OVB
View Calender
Add to Calender
Full information
25    12 maart 2021
    Houthalen
  Opleiding
Specialisatie Burgerlijke en Handelszaken
Wij maken je vertrouwd met de specifieke kenmerken van bemiddeling in Burgerlijke en Commerciële geschillen.
Prijs na KMO: €1282.20
Accreditatie: FBC OVB BIV BIBF
View Calender
Add to Calender
Full information
8    13 maart 2021
    Houthalen
  Opleiding
Specialisatie Familiale Zaken
Je wordt vertrouwd gemaakt met de specifieke kenmerken van familiale bemiddeling, psychologische aspecten, gezinsdynamieken en juridische aspecten zoals huwelijksvermogenrecht, erfrecht, gerechtelijke ...
Prijs na KMO: €1654.50
Accreditatie: FBC OVB
View Calender
Add to Calender
Full information
26    13 maart 2021
    Gent
  Opleiding
Specialisatie Burgerlijke en Handelszaken
Wij maken je vertrouwd met de specifieke kenmerken van bemiddeling in Burgerlijke en Commerciële geschillen.
Prijs na KMO: €1282.20
Accreditatie: FBC OVB BIV BIBF
View Calender
Add to Calender
Full information
29    13 maart 2021
    Houthalen
  Opleiding
Specialisatie Arbeidsrelaties en Sociale Zekerheid (Sociale Zaken)
Wij maken je vertrouwd met de specifieke kenmerken van bemiddeling bij arbeidsrelaties. Dit tussen individuen en afdelingen en vakbond/directie.
Prijs na KMO: €1519.10
Accreditatie: FBC OVB BIV BIBF
View Calender
Add to Calender
Full information
33    23 maart 2021
    Antwerpen
  Permanente Vorming
Bemiddeling bij Vastgoedtransacties
Je wil je verder verdiepen in bemiddeling bij vastgoedtransacties en projectontwikkeling of je wil je vaardigheden bij burenbemiddeling aanscherpen.
Prijs na KMO: €767.10
Accreditatie: FBC BIV
View Calender
Add to Calender
Full information
65    02 april 2021
    Gent
  Opleiding
Specialisatie Slachtoffer - Dader bemiddeling.
Wij maken je vertrouwd met de specifieke kenmerken van bemiddeling tussen slachtoffer en dader. Deze opleiding in in ontwikkeling. Start voorjaar 2021
Prijs na KMO: €1519.10
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information
28    21 juni 2021
    Gent
  Opleiding
Specialisatie Burgerlijke en Handelszaken - Summer
Wij maken je vertrouwd met de specifieke kenmerken van bemiddeling in Burgerlijke en Commerciële geschillen.
Prijs na KMO: €1282.20
Accreditatie: FBC OVB BIV BIBF
View Calender
Add to Calender
Full information
31    21 juni 2021
    Antwerpen
  Opleiding
Specialisatie Arbeidsrelaties en Sociale Zekerheid (Sociale Zaken) - Summer
Wij maken je vertrouwd met de specifieke kenmerken van bemiddeling bij arbeidsrelaties. Dit tussen individuen en afdelingen en vakbond/directie.
Prijs na KMO: €1519.10
Accreditatie: FBC OVB BIV BIBF
View Calender
Add to Calender
Full information
17    24 juni 2021
    Gent
  Opleiding
Specialisatie Familiale Zaken - Summer
Je wordt vertrouwd gemaakt met de specifieke kenmerken van familiale bemiddeling, psychologische aspecten, gezinsdynamieken en juridische aspecten zoals huwelijksvermogenrecht, erfrecht, gerechtelijke ...
Prijs na KMO: €1654.50
Accreditatie: FBC OVB
View Calender
Add to Calender
Full information
27    28 juni 2021
    Houthalen
  Opleiding
Specialisatie Burgerlijke en Handelszaken - Summer
Wij maken je vertrouwd met de specifieke kenmerken van bemiddeling in Burgerlijke en Commerciële geschillen.
Prijs na KMO: €1282.20
Accreditatie: FBC OVB BIV BIBF
View Calender
Add to Calender
Full information
20    01 juli 2021
    Houthalen
  Opleiding
Specialisatie Familiale Zaken - Summer
Je wordt vertrouwd gemaakt met de specifieke kenmerken van familiale bemiddeling, psychologische aspecten, gezinsdynamieken en juridische aspecten zoals huwelijksvermogenrecht, erfrecht, gerechtelijke ...
Prijs na KMO: €1654.50
Accreditatie: FBC OVB
View Calender
Add to Calender
Full information
66    30 september 2021
    Europe
  Opleiding
International Family Mediation
This training is under development. We expect to offer you this training autumn 2021. Follow us on the People Interaction page of Linked In. Prices on this page are only indicational
Prijs na KMO: €2500.00
Accreditatie: FBC
View Calender
Add to Calender
Full information